Gaukite geriausią kainą už savo mišką
tel. 8 685 69306

perkame gera kaina

Sąžiningai, profesionaliai, ir atsakingai įvertinsime ir pasiūlysime geriausią rinkos kainą už Jūsų mišką. Pirksime ir mažus miško plotus. Galite tiesiog pasiteirauti be išankstinio įsipareigojimo parduoti.

 Miško kaina – kaip sužinoti?

Įvertinti ir teisingai apskaičiuoti miško kainą yra užduotis profesionalui, kadangi reikia atsižvelgti į daug faktorių. Kiekvienas atvejis yra unikalus. Nustatant miško sklypo kainą, atsižvelgiama į kiekvienos valdos išskirtinumą, miškotvarkos duomenis ir jų atitikimą natūroje lyginamu laikotarpiu, situaciją rinkoje ir kitus ypatumus. Gautus duomenis apibendrinti ir tiksliai apskaičiuoti galimą pardavimo kainą, gali tik šios srities profesionalas, specialų išsilavinimą, patirtį šioje srityje  turintis miškotvarkos specialistas. Kreipkitės dabar ir mes detaliai ir kruopščiai atliksime darbą ir pasiūlysime palankiausią kainą. Tačiau, jeigu kainos pasiūlymas Jūsų netenkins, ir nuspręsite kol kas neparduoti savo miško, vis tiek paslauga bus nemokama. Todėl siūlome dėl miško kainos nustatymo kreiptis telefonu bet kuriuo metu arba užpildyti užklausos formą. Gavę paklausimą, nustatysime Jūsų miško vertę be jokių įsipareigojimų ir nemokamai per 24 valandas!

 

Miško kainą lemia daug veiksnių: medienos ruošos darbų kaina, medienos asortimentų kainos, pasaulinės medienos rinkos kainos, sandorio dalyvių ekonominis išprusimas, sąžiningumas bei daugelis kitų faktorių. Miško vertinimas atliekamas atsižvelgiant ir į vidutinę einamojo mėnesio rinkos kainą.

 

Vertės nustatymas yra sudėtingas ir kompleksinis darbas, naudojamos įvairios metodikos. Dauguma miško savininkų nėra miškininkai specialistai, todėl sudėtinga gauti patikimą ir išsamią informaciją apie savo mišką ir kaip jame ūkininkauti efektyviai, gaunant kuo didesnę naudą.

Apsisprendimas

Lietuvoje miškai parduodami ir perkami laisvu rinkos dalyvių, pirkėjo ir pardavėjo, abipusiu susitarimu. Sudėtingiausia derybinė ir sandorio dalis yra teisingas kainos nustatymas. Paklausti pirkėjų, kurie skelbiasi, kad perka mišką, kokia kainą jie yra pasiryžę mokėti už Jūsų valdą, neužtenka. Kaip ir kiekvienoje ūkio šakoje taip ir  čia egzistuoja vidutinės medienos ir miško su žeme, pirkimo-pardavimo kainos, kurios dažnai nulemia galutinį mokamų pinigų kiekį. Kreipkitės dabar ir Jūs galite sužinoti tikslią savo miško vertę, kuri padės miško kainodaroje susiorientuoti. Pasidalinsime sukaupta  patirtimi ir padėsime savininkams priimti sėkmingus sprendimus parduodant mišką.

Mes naudojame naujausią miškotvarkos medžiagą su tiksliai parengtais miško žemėlapiais ir miško duomenimis. Užpildykite formą, įveskite kadastrinio registro numerį arba skambinkite ir gaukite miško pirkimo pasiūlymą. Per 24 valandas gausite profesionalų ir tikslų miško įvertinimą nemokamai.


Miško vertinimas – kaip sužinoti ir suplanuoti.

Miško žemės vertė apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, kuriuo įteisinta žemės vertinimo metodika. Nustatant miško vertę, vertinami sklypo augaviečių tipai, amžius, rūšis, medžių vidutinis skersmuo. Apskaičiuota miško žemės vertė dauginama iš pataisos koeficiento, žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti. Pataisos koeficientas yra ir teritorijos rekreacinei ir ekologinei vertei nustatyti. Taip pat miško žemės vertę apskaičiuoja Valstybinis miškotvarkos institutas. Bet tokia metodika nustatyta miško žemės vertė neatitinka rinkos kainų. Nekilnojamo turto įmonių vertintojų teigimu, žemės sklypo vertės koeficientui nustatyti reikia informacijos apie miško brandumą, vyraujančių medžių rūšį, esamą iškirtimą, bei atsodinimą. Aukščiausiomis vidutinėmis rinkos kainomis pasižymi ąžuolynai, uosynai, klevynai, maždaug 110 metų senumo medžiai. Mažiausiai vertingi yra baltalksnynų, drebulynų, liepynų, miškai, jie kainuoja žymiai pigiau.

Vidutinė rinkos vertė

Parduodant mišką, savininkui svarbu žinoti dar ir tai, kad „Pažymėjime apie nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamo turto registre“ nurodoma indeksuota žemės sklypo vertė, bei vidutinė rinkos vertė. Iš mūsų praktikos matome, kad indeksuota žemės sklypo vertė ar vidutinė rinkos vertė ir realiai mokama kaina gali sutapti, bet tikrai ne visada, kai vertinamas mažesnis sklypai tai yra 2 ha., 5 ha, 7ha, iki 10 ha ir pilnai visas brandus miškas. Svarbu suprasti, kad nurodytos sumos gana dažnai neatspindi dabartinės rinkos situacijos. Kaina yra įtakojama pasiūloje esančių miško sklypų kiekio, dabartinės medienos žaliavos kainos ir bendros ekonominės būklės.

Medynai ir vertė

Miško kainą lemia, taip pat vienas iš pagrindiniu vertinimo kriterijų yra valdoje esančių medynų rūšinė sudėtis, vidutinis aukštis, skersmuo, tankumas, amžius. Didelę reikšmę turi augavietė, reljefas, atstumas iki artimiausio kelio. Miško naudojimo perspektyva 5-10, 15-20 metų, taip pat, kokia yra Jūsų parduodamo miško grupė. Visi šie duomenys padės įvardinti preliminarią parduodamo miško vertę. Tikslią miško vertę galima bus nustatyti jau tiktai apsilankius parduodamo/perkamo mišo valdoje ir patikrinus miškotvarkos duomenis natūroje.

 

Vertėtų prisiminti, kad pagrindinę kainos dalį sudaro ne vieta ar miško plotas, o tai, koks medynas sklype yra. Žmonės, kurie nori parduoti mišką, sako, kad jų miškas yra prie gražaus ežero, netoli gero, išasfaltuoto kelio ir panašiai. Tokiu būdu, vertinant ir nustatant miško kainą valdoje, tinkančioje kaimo turizmo veiklai, vertingesnis bus miškas, esantis prie vandens telkinių. Miškas, jeigu yra galimybė pakeisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį, kaip vieta formuoti namų valdas ir statyti, bus brangesnis, šalia didesnių Lietuvos miestų ir Vilniaus vietovėse.

Bet, jei miškas parduodamas kaip medynas, įtakos kainai neturi, kurioje vietovėje jis yra. Tiesiogiai kainą įtakoja tai, kokios rūšies medžiai auga sklype ir kiek metų yra parduodamam miškui.

Kreipkitės ir sužinokit daugiau

Miško savininkas visada susimąsto, kokia yra jo valdomo turto vertė, tačiau dabar, kai gyvenimo tempas nuolat auga, miško savininkai neretai pamiršta savo miško tikslią vietą, vien dėl to, kad miške viskas keičiasi greičiau negu atviram lauke, mes galime padėti atkurti valdos ribas miške. Jeigu savininkas norėtų sužinoti, kaip savo turtą prižiūrėti ir kokias ūkininkavimo priemones taikyti savam miške, mes tai pat galime padėti ir pasistengti kantriai ir aiškiai išaiškinti miško priežiūros ir naudojimo subtilybes. Jei visgi nuspręstumėte, kad šį darbą geriau dirbti profesionalams, kurie gali skirti tam pakankamai dėmesio, mes nupirktume mišką su žeme arba iškirtimui.

Mes įvertinsime Jūsų mišką, naudodami naujausią miškotvarkos medžiagą, sužinosite miško kainą nemokamai ir suplanuosite, kaip valdysite šį savo turtą ateityje. Didelė patirtis miškininkystėje, prekyboje, vertinime ir miško ruošos organizavime, leidžia profesionaliai pažvelgti į tai, kas paprastam žmogui atrodo tik miškas.

PAGARBA

PROFESIONALUMAS

SĄŽININGUMAS