Naujienos miškų sąvininkams

Sužinokite svarbiausias ir įdomiausias naujienas apie mišką. Naudinga ir aktualu visiems miškų savininkams.

APVALIOSIOS MEDIENOS SORTIMENŲ KAINA MIŠKE UŽ 1 m3 *

2021m. vasaris
Apvaliosios medienos sortimentų kaina miške už 1 m3 *
Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 65.0000 5 €    +8.33 %
Eglės rąstai 60.0000 5 €    +9.09 %
Beržo rąstai 65.0000 10 €    +18.18 %
Drebulės rąstai 35.0000 5 €    +16.67 %
Eglės popiermedžiai 20.0000 0 €    0.00 %
Pušies popiermedžiai 21.0000 2 €    +10.53 %
Beržo popiermedžiai 20.0000 2 €    +11.11 %
Malkos 17.0000 2 €    +13.33 %

* Skelbiamos apvaliosios medienos kainos privačiuose miškuose, kartą per mėnesį, duomenis gaunant iš Asociacijos narių prekybos mediena suvestinių.** Lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.

šaltinis: https://www.pmsa.lt/

2021m. sausis

Apvaliosios medienos sortimentų kaina miške už 1 m3 *

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 66.0000 6 €    +10.00 %
Eglės rąstai 61.0000 6 €    +10.91 %
Beržo rąstai 65.0000 10 €    +18.18 %
Drebulės rąstai 36.0000 6 €    +20.00 %
Eglės popiermedžiai 20.0000 0 €    0.00 %
Pušies popiermedžiai 21.0000 1 €    +5.00 %
Beržo popiermedžiai 20.0000 1 €    +5.26 %
Malkos 17.0000 1 €    +6.25 %

* Skelbiamos apvaliosios medienos kainos privačiuose miškuose, kartą per mėnesį, duomenis gaunant iš Asociacijos narių prekybos mediena suvestinių.** Lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.

šaltinis: https://www.pmsa.lt/

2021 02 22 RUSIJA KETINA RIBOTI MEDIENOS EKSPORTĄ

                              RUSIJA KETINA RIBOTI MEDIENOS EKSPORTĄ

eglutes

Neseniai paskelbtame pranešime Rusijos Federacijos prezidentas p. V. Putinas įsakė savo vyriausybei griežtai kontroliuoti apvaliosios medienos ir menkaverčių miško produktų eksportą ir kovoti su nelegalia rąstų prekyba, praneša pramonės naujienų portalas news.cision.com. Jis taip pat paprašė iki 2022 m. sausio 1 d. visiškai uždrausti neperdirbtų arba nedaug perdirbtų spygliuočių ir kitą vertingą medieną išvežti iš Rusijos. Pagal šį nurodymą galima daryti išvadą, kad mažesnės vertės rąstams, pavyzdžiui, tradiciškai eksportuojamiems beržo rąstams į Suomiją būsimas eksporto draudimas nebūtų taikomas.Tokių žingsnių imamasi siekiant paskatinti medienos perdirbimą šalies viduje, V. Putinas taip pat nori įgyvendinti vyriausybės subsidijuojamų paskolų programą investicijoms į medienos perdirbimo įrenginius, pirmiausia Sibire ir Tolimuosiuose Rytuose,  aukštesnės pridėtinės vertės produkciją nukreipdamas į augančias medienos rinkas Azijoje.

Įvestas rąstų draudimas

Jei bus įvestas rąstų draudimas, jis užbaigs ilgalaikį Rusijos, kaip vienos didžiausių pasaulyje spygliuočių medienos eksportuotojų, vaidmenį. Per daugelį dešimtmečių šalis eksportavo didelius medienos žaliavų kiekius, daugiausia miško produktų gamintojams Azijoje ir Europoje. Spygliuočių medienos rąstų eksporto apimtys dar 2006 m. siekė 37 mln. m3, tačiau kai 2008 m. buvo pradėti taikyti padidinti eksporto tarifai rąstams, eksporto apimtys drastiškai sumažėjo iki 8,5 m3 2019 m., praneša „Wood Resource Quarterly“. Pirmąjį pusmetį šių metų pusmetį pagrindinės eksporto rinkos buvo Kiniją (apie 75 proc.) ir Suomiją (apie 10 proc.) viso Rusijos medienos eksporto.

šaltinis: https://www.pmsa.lt/

2021 02 18 PRADĖJO SEKTI PIGIOS MEDIENOS SRAUTAS IŠ BALTARUSIJOS

svarbu naujienosPradejo sekti pigios medienos srautas iš Baltarusijos :

Tą jau pajuto daug baltarusiškos medienos skiedros importuojančios bendrovės. Lietuvos rinkoje pradėjo kilti malkų kainos.

 

Šaltinis: https://www.facebook.com/lietuvosmiskai.lt/posts/4356827784332598

2021 02 15 ES MEDIENOS REGLAMENTAS ES - medienos reglamentas Nr. 995/2010, įsigaliojo 2013 m., juo siekiama sustabdyti neteisėtai paruoštos medienos naudojimą ES rinkoje...

svarbu naujienos     ES MEDIENOS REGLAMENTAS

2021 02 15

ES medienos reglamentas Nr. 995/2010, įsigaliojo 2013 m., juo siekiama sustabdyti neteisėtai paruoštos medienos naudojimą ES rinkoje. Jis draudžia į ES rinką pateikti neteisėtai (neteisėtai paruošta mediena yra tokia, kuri paruošta pažeidžiant medienos ruošos valstybėje taikomus teisės aktus) paruoštą medieną ir iš jos pagamintus produktus.

Pareigos vygdytojams

Reglamentas nustato tam tikras pareigas veiklos vykdytojams, prekiautojams, stebėsenos organizacijoms ir kompetentingoms institucijoms. Veiklos vykdytojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikiantys rinkai medieną ar medienos produktus, t.y. pateikiantys rinkai iš trečiųjų šalių (ne ES) importuotą medieną ir (arba) Lietuvoje paruoštą medieną ir prekiautojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie vykdydami komercinę veiklą vidaus rinkoje (ES) parduoda ar perką medieną ar medienos produktus, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai.

Veiklos vykdytojams draudžiama pateikti rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus medienos produktus. Tuo tikslu jie naudojasi procedūrų ir priemonių sistema vadinama deramo patikrinimo sistema. Kiekvienas veiklos vykdytojas taiko ir periodiškai vertina deramo patikrinimo sistemą, kuria jis naudojasi, išskyrus tuos atvejus, kai jis naudojasi stebėsenos organizacijos deramo patikrinimo sistema.

šaltinis: https://www.pmsa.lt/

2021 02 11 IŠVIRTUSIŲ MEDŽIŲ ŠALINIMAS - Gamtos pridarytas negandas miškuose reikia likviduoti kuo greičiau, dar žiemą, kol geros miško ruošos sąlygos....

naujienos svarbu  IŠVIRTUSIŲ MEDŽIŲ ŠALINIMAS

2021 02 11

Gamtos pridarytas negandas miškuose reikia likviduoti kuo greičiau, dar žiemą, kol geros miško ruošos sąlygos. Pavasarį nusilpusius, aplaužytus žalių spygliuočių medžius, paprastai gausiai apninka medžių liemenų pavojingi kenkėjai. Tada jau vėlu imtis miško sanitarinės apsaugos priemonių ir sunku užkirsti kelią žievėgraužių veisimuisi ir išplitimui.

Medienos gabenimas

Fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiuose miškuose, privalo turėti tvarkingai užpildytą medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją), jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką privalomi. Tuo atveju, kai apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką nėra privalomi, fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiuose miškuose, be užpildyto medienos gabenimo lapo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, dar privalo turėti nuosavybės teisę į miško valdą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Leidimai

Leidimai kirsti mišką neprivalomi vykdant jaunuolynų ugdymo kirtimus iki 20 metų amžiaus medynuose, vykdant kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško pusę), taip pat vykdant atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai bei vėjavartos (su šaknimis išversti medžiai).

šaltinis: https://www.pmsa.lt/

2021 02 08 BIRŽIŲ IDENTIFIKAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU - UAB „Via GIS“ atliko 2019 metais šalies miškuose vykdytų biržių identifikavimą panaudodama nuotoliniais metodais ...

          birze naujienos                          BIRŽIŲ IDENTIFIKAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

2021 02 08

UAB „Via GIS“ atliko 2019 metais šalies miškuose vykdytų biržių identifikavimą panaudodama nuotoliniais metodais surinktą informaciją, t.y. 2019 ir 2020 metų sausio mėnesių Europos kosmoso agentūros atviros prieigos Sentinel-1 sintetinės apertūros radaro ir Sentinel-2 multispektrinius palydovinius vaizdus.

Projektas unikalus tuo, kad pirmą kartą miškininkystės praktikoje duomenys apie šalyje vykdytą medžiapjūtę, jos vietą (lokaciją), iškirstos biržės plotą ir konfigūraciją surinkti ne tradiciniais antžeminiais matavimais, bet dešifruojant žemės dangos vaizdus, gautus iš kosminių palydovų. Toks metodas taip pat leido, nepriklausomai įvertinti ir palyginti situaciją.

Nustatyta, kad per 2019 m. biržių plotas sudarė 15 631 ha (~0,71 proc. bendro šalies miško žemės arba ~0,75 proc. medynų ploto), biržių skaičius – 9 516 vnt. Pagal miškų nuosavybę 56 proc. identifikuotų biržių nustatyta valstybiniuose, 44 proc. – privačiuose miškuose. Pagal miškų grupes didžiausią identifikuotų biržių ploto dalis (94 proc.) buvo IV miško grupėje.

Medžiapjūtės deklaravimas

Atkreiptinas dėmesys, kad šalyje taikomi teisės aktai nenumato miško savininkams prievolės deklaruoti apie atliktą medžiapjūtę. Leidimas medžiapjūtei gali būti ir išduotas, tačiau ją atlikti nėra privaloma. Todėl, Valstybinės miškų tarnybos specialistai biržių ribas šiuo metu gali nustatyti, tik realiai apžiūrėję jas vietoje.

Nustatyta, kad bendras biržių plotų skirtumas tarp identifikuotų distanciniais metodais ir natūroje faktiškai esančių yra apie 5 proc. Atskirais atvejais biržių plotų skirtumai viršija šį dydį. Tai priklauso nuo biržių ploto, jo konfigūracijos, medyno tipo, palydovinio vaizdo kokybės. Daugiau plotų neatitikimų nustatyta mažesnėse nei 0,5 ha biržėse, kurių ribos dėl susidarančių greta esančių medžių šešėlių identifikuojamos žemesniu patikimumu.

Nuotoliniais metodais, pasitelkiant palydovines nuotraukas, identifikuoti 2019 m. plynai iškirsti miško plotų poligonai viešai prieinami Valstybinės miškų tarnybos miškų žemėlapyje.

2020 metais užbaigtas projektas patvirtino, kad distancinių metodų panaudojimas gali būti efektyvus būdas vykdyti medžiapjūtės stebėseną ir vertinti įvairius miško dangos pokyčius.

šaltinis: https://www.pmsa.lt/

2021 01 25 MIŠKŲ KAITOS TENDENCIJOS - Valstybinė miškų tarnyba primena, jog Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) ...

  tendencijos naujienos                   MIŠKŲ KAITOS TENDENCIJOS

2021 01 25

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) pasaulio miškų būklę sistemingai apskaito jau nuo 1948-ųjų metų. 2020 metais atlikto tokio vertinimo pagrindinis uždavinys – gauti nepriklausomus ir nuoseklius duomenis apie miškų būklę pasaulio regionų ekologinių zonų pjūviais.

Medienotyra

Lietuvą šiame tyrime atstovavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškotvarkos ir medienotyros instituto prof. Gintautas Mozgeris. Kam FAO prireikė atlikti tokią studiją? Pirmiausia, vieningai pripažintos ir naudojamos informacijos apie pasaulinius miško išteklius trūksta, arba tokia informacija dažnai yra abejojama. Skirtingų autorių pateikiamos pasaulinio lygmens miškų statistikos dažnai skiriasi. Globalių žemės naudojimo ir dangos duomenų bazių trūksta, ypač tokių, kurios būtų parengtos vadovaujantis vienoda nomenklatūra bei atstovautų suderinamas datas bei perteiktų kaitos tendencijas. Pagaliau, skirtingų pasaulio šalių specialistų kompetencija surenkant duomenis apie miškų išteklius yra labai skirtinga.

Nuotoliniai tyrimai pagal vaizdus

Pagal nuotolinių tyrimų vaizdus galima nustatyti dominuojantį žemės naudojimo tipą. Taip nurodomi pastovaus miško, naujo miško, prarasto miško bei pastovių kitų – ne miško žemės plotų kiekiai per atitinkamą laikotarpį.

Tokio tyrimo apskaitos duomenys bus pilnai sutvarkyti tik 2021-aisiais metais.  Nekantriausiems natūraliai kyla klausimas – ko galime tikėtis, kiek turime miškų, kokios jų kaitos tendencijos. Ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje.

Tendencijos

Jei vadovautumės tik 500 apskaitos vienetų centroiduose surinktais duomenimis, 2018-aisiais metais Lietuvos teritorijoje miškas dengė 36% ploto. Tačiau įvertinimo paklaida yra gana didelė – 9%. Tai atitinka per 195 tūkstančius ha, tad galime teigti, kad miško ploto reikšmė yra tarp 1 937 842 ir 2 329 665 ha. Taigi, pagal FAO apskaitą Lietuvos miškingumas galėtų būti didesnis, nei oficialiose šalies statistikose įvardijamas 2018.01.01 dieną buvęs Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumas – 33,6%.

Tyrimo metu miško nulydimas apskaitos vienetų centroiduose fiksuotas tik 0,2% objekto ploto per 2000-2010 metų laikotarpį. Taigi, naujų miškų atsiradimo ir jų praradimo greitis buvo 15 500 ir 1.450 ha/metai per ankstesnįjį laikotarpį bei 12 500 ir 100 ha/metai pastaruoju metu. Kitaip sakant, nauji miškai atsirado bent dešimteriopai sparčiau nei buvo nulydomi esami. Įvertinimo paklaidos, susijusios su miško ploto kaita, yra gana didelės, tačiau miškų ploto didėjimo tendencijos yra aiškios. Jei žvelgtume tik į mišką, tai natūralių bei susivėrusių miškų kategorijai 2018 metais priskirti 71,6%, susivėrusiems želdiniams – 15,7%, laikinai nesusivėrusiam natūraliam (paprastai savaiminės kilmės) miškui – 4,7% bei nesusivėrusiems želdiniams – 8% miškų ploto. Laikinai nesusivėrusių miškų kategorijai pagal FAO metodiką priskirtos kirtavietės bei 1-os amžiaus klasės jaunuolynai.

šaltinis: https://www.pmsa.lt/

2021 01 12 Netiesa kad: PRIVATŪS MIŠKININKAI MOKA MAŽESNIUS MOKESČIUS

Netiesa kad:  PRIVATŪS MIŠKININKAI MOKA MAŽESNIUS MOKESČIUS

2021 01 12

mokesciai naujienos

Dažnas, dažnu atveju mažai teišprusęs, bet mėgstantis kalbėti ir už savo kalbas nemėgstantis atsakyti politikas gali postringauti, kad privatūs miškininkai Lietuvoje gyvenai labai gerai ir tik miškų urėdijos moka mokesčius.

Miško savininkas

Privatus miško savininkas ar įmonė, kuri verčiasi miškų ūkio veikla, perka rinkos kainomis biržes iškirtimui arba naudoja savo turimus miškus. Miško savininkų, kurie naudotų vien savo miškus yra vienetai, absoliuti dauguma rinkos žaidėjų investuoja savo lėšas įsigyjant žaliavą. “Stataus miško” kaina rinkoje yra 30 eur už kubinį metrą, o jei kirtimų metu planuojama pagaminti 1000 kubinių metrų medienos, vadinasi vien už žaliavą teks pakloti 30 000 eur. Dar pridėkime kelis tūkstančius eurų miškotvarkos projekto rengimui ir biržės dokumentacijos ruošimui, kelis tūkstančius iškirstų biržių atkūrimui, kelių remontui, tūkstantėlį rezervuokime baudoms, 15% Gyventojų pajamų mokesčiui (GPM), 5% bendrosioms miškų ūkio reikmėms, gauname, kad tam, kad įmonė dirbtų ir išlaikytų darbo vietas regionuose, jai reikės dukart tokios sumos, kaip kad ji turi turėti, kad sumokėti už žaliavą.

Nereikia pamiršti

Kaip šiuo atveju yra valstybės įmonėms miškų urėdijoms, kurių pusę, beje, dirba nepelningai? Remiantis kiekvienais metais aplinkos ministro tvirtinamų nenukirsto valstybinio miško kainomis, nesunkiai galime pamatyti, kad už žaliavą valstybės įmonės miškų urėdijos moka vidutiniškai du kartus mažiau, nei privatus sektorius. Kitaip tariant, pigiai perka iš valstybės žaliavą (o ši pigiai parduoda), kad galėtų sukti kasdienį verslą. Nereikia pamiršti, kad valstybinių miškų valdytojai miško žemę valdo patikėjimo teise, t. y. ją pradėdami valdyti, nepatyrė jokių išlaidų, o įvertinant miškų urėdijų kapitalą, žemė ir miškas šiose įmonėse vertine išraiška į apskaitą nėra neįtraukiami. Dar daugiau, valstybiniai miškų ūkio rinkos dalyviai nemoka 15% GPM. Tiesa, moka 10% tarifo dydžio privalomuosius atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, bet ir tai nesudėtinga susigaudyti, kad mokestinė našta urėdijoms, mokant šiuos mokesčius, analogiškus apyvartos mokesčiui, yra dukart menkesnė nei privatiems miškininkams.

Priminsime, kad kitus mokesčius, tokius kaip pelno, pridėtinės vertės, įmokas į Garantinį fondą, Valstybinį socialinį draudimą ar privalomąjį sveikatos draudimą tiek privataus, tiek valstybinio miškų ūkio subjektai moka tokius pat.

šaltinis: https://www.pmsa.lt/

2020 12 12 MIŠKO SAVININKŲ DĖMESIUI: DĖL LEIDIMŲ KIRSTI MIŠKĄ IŠDAVIMO - Karantino metu Valstybinės miškų tarnybos (toliau – VMT) Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistai ...

Miško savininkų dėmesiui dėl leidimų kirsti mišką išdavimo

2020 12 12

Karantino metu Valstybinės miškų tarnybos (toliau – VMT) Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistai, dirbantys regionuose, interesantus aptarnauja elektroninėmis priemonėmis (telefonu, internetu). Interesantai Prašymus Leidimui kirsti mišką (toliau – Leidimas) ir pranešimui apie ketinimą kirsti mišką (toliau – Pranešimas) turėtų teikti naudojantis Aplinkos apsaugos leidimų informacine sistema (toliau ALIS).

Dažniausiai užduodamus klausimai:

Kaip galima prisijungti prie ALIS?

Vartotojams ALIS pasiekiamas adresu – alis.am.lt. ALIS vartotojo vadovas –  atsisiusti
Vartotojai prisijungti gali per elektroninius valdžios vartus naudodamiesi bankų autentifikacija arba elektroninės atpažinties priemonėmis (kvalifikuotu mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu).

 

Kas gali pateikti paraišką miškui kirsti per ALIS?

Per ALIS paraišką gali pateikti pats miško savininkas arba įgaliotas asmuo.
Jei miško savininkas fizinis asmuo, arba įgaliotas asmuo turi pateikti notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą (kopiją).
Kai miško savininkas yra juridinis asmuo, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas (kopija) pasirašytas juridinio asmens vadovo, patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti).

 

Ar reikia bendraturčių raštiško sutikimo teikiant dokumentus per ALIS?

Norint gauti leidimą ar pranešimą prie paraiškos turi būti pridėtas raštiškas bendraturčių sutikimas pasirašytas visų bendraturčių kvalifikuotu mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

 

Kas turi pasirašyti ant biržės atrėžimo dokumentų jei jie teikiami per ALIS?

Per ALIS biržės atrėžimo dokumentai priimami tik pasirašyti biržės rėžėjo kvalifikuotu mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

 

Ar reikia savininkui teikiančiam paraišką per ALIS papildomai pasirašinėti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu/mobiliuoju parašu?

Savininkui kitų asmenų paruoštų dokumentų papildomai pasirašinėti nereikia, tačiau tie dokumentai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniu parašu.

 

Noriu gauti leidimą kirsti mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu, kurią paraišką reikėtų pildyti norint gauti leidimą?

Reikėtų pildyti paraišką L12 – Leidimas kirsti mišką. Pranešimai apie ketinimus kirsti mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu pildomi tik stichinių nelaimių miškuose atvejais, t.y. tik tais atvejais ir tik toje teritorijoje, kurioje paskelbta ekstremalioji situacija.

 

Išsiunčiau paštu dokumentus Leidimui gauti, kaip man atsiimti leidimą?

Pateikus originalus paštu (registruotu laišku ar paprastu) savininkui vis tiek reikia užpildyti ALIS paraišką leidimo atsiėmimui, papildomai teikti dokumentų, pateiktų paštu, ALIS nereikia.

 

Kaip atsidaryti pasirašytą leidimą?

Norint atsidaryti Jums išduotą leidimą Jūsų kompiuteryje turi būti sudiegta programinė įranga skirta atidaryti ir peržiūrėti .adoc formato dokumentus. Jei šios programinės įrangos neturite tai galite padaryti pasinaudoję Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale (https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator)

šaltinis:http://www.amvmt.lt/index.php/26-naujienos/1214-misko-savininku-demesiui-del-leidimu-kirsti-miska-isdavimo