Mišrūs medynai

Užpildykite pasiūlymo formą

Nedelsdami pateiksime detalų miško įvertinimą, nemokamai ir be jokių įsipareigojimų

Brandus medynas – pagrindinio miško kirtimo amžių pasiekęs medynas.

Bręstantis medynas – medynas, kurio amžius ne daugiau kaip 10 metų mažesnis už brandaus medyno amžių.

Jaunuolynas – jaunas miškas, kuriam priskiriama spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynai iki 40 metų, minkštųjų lapuočių medynai iki 20 metų, baltalksnynai iki 10 metų.

Įvairiaamžis medynas – medynas, kuriame išskiriamos vienos rūšies medžių kartos, kurių amžius skiriasi ne mažiau kaip 20 metų ir tūriai sudaro ne mažiau kaip 10 % ardo tūrio.

miško kaina
spygliuočiai augavietės ir miško kaina
miško ciklas

Kas įtakoja miško kainą:

  • Valdos struktūros, valdos dydžio, lokacijos kelių atžvilgiu, medynų sudėties rodiklių, amžiaus, tūrio, augimvietės ypatumų.
  • Vykdytos ūkinės veiklos Jūsų ir gretimuose miško sklypuose, tikėtinų dabartinių ir būsimų kirtimų vykdymo laiko.
  • Rinkoje esančių miško sklypų kiekio, dabartinės medienos žaliavos kainos ir bendros ekonominės būklės.
  • Sklypinės miškų inventorizacijos duomenų, kurie apibūdina medynų taksacinius rodiklius.

Mišrūs medynai:

Pagal rūšinę sudėtį medynai būna gryni ir mišrūs. Medynai, kuriuose auga kelios rūšys ir jų priemaiša yra didesnė nei 5 proc., vadinami mišriais. Grynas medynas yra tik viena medžių rūšis ir kitų rūšių yra mažiau nei 5 proc.  Medyno sudėtis užrašoma sutartinėmis medžių rūšių santrumpomis: Gryno pušyno formulė – 10P, mišraus eglyno – 6E2Ą2D. Nurodoma kiekvienos sudėtyje dalyvaujančios rūšies tūrio dalis. Medžių rūšis, kurios medyno sudėtyje yra daugiausia, vadiname vyraujančia medžių rūšimi.

grynas- mišrus medynas
Spygliuočiai Kietieji lapuočiai Minkštieji lapuočiai
P – pušis E – eglėĄ – ąžuolas U – uosis K – klevas Sb – skroblas G – guobosB – beržas J – juodalksnis D – drebulė Bt – baltalksnis L – liepa

Minimalūs pagrindinių miško kirtimų ir gamtinės brandos medynų amžiai

Medžių rūšysIV grupės miškaiIII grupės miškaiGamtinės brandos amžius (pagrindinių miško kirtimų II gr. miškuose amžius)
Pušis, maumedis, uosis, klevas, bukas, guobiniai101111171
Eglė7181121
Ąžuolas121141201
Beržas, juodalksnis616191
Liepa, skroblas617191
Drebulė414181
Baltalksnis, blindė, gluosnis313151

Ugdomųjų miško kirtimų rūšys

Medžių rūšysMedynų amžius, metaiMedynų amžius, metai
Ugdomųjų miško kirtimų rūšisspygliuočių ir kietųjų lapuočiųminkštųjų lapuočių
Jaunuolynų ugdymasiki 20iki 20
Retinimas21 - 4021-30
Einamasis kirtimas41 ir daugiau31 ir daugiau

Medynų brandumo grupės

Medžių rūšysMiškų grupėJaunuolynaiPusamžiaiBręstantysBrandus TechninėBrandus Gamtinė
Pušis, Maumedis, Uosis, KlevasIII 1–4041–100101–110111…170…
Pušis, Maumedis, Uosis, KlevasIV1–4041–9091–100101…170…
EglėIII1–4041–7071-8081…120…
EglėIV1–4041–6061–7071…120…
ĄžuolasIII1–4041–130131–140141…200…
ĄžuolasIV1–4041–110111–120121…200…
Beržas, Juodalksnis, Liepa, SkroblasIII–IV1–2021–5051–6061…90…
DrebulėIII–IV1–2021–3031–4041…60…
Baltalksnis, Blindė, GluosnisIII–IV1–1011–2021–3031…50…